Het schijnt dat je het IMG URL veld in media ook kunt gebruiken voor externe plaatjes? Ja, dus. Nooit geweten!!